Tippvagnsparadiset vid Bolmen

 

En gråkall ferbruarisöndag gick färden till tippvagnsparadiset vid Bolmen. Örkaggens Järnväg och Aska vedbana skulle utöka vagnbeståndet med några tippvagnar. Målet var "Bolmens Maskinpressade Bränntorv", 5D10, en sedan omkring 1968 nedlagd torvindustri alldeles nära den före detta 1067-mm banan från Bolmen till Vislanda. Inte mycket finns att se av torvmossen, den är numera övervuxen av nästan ogenomtränglig vegetation. Spåren av torvbrytning är däremot synliga i form av tippvagnar och tippvagnsrester överallt i terrängen. Totalt finns ett åttiotal tippvagnstråg och ungefär fyrtio underreden väl utspridda. De flesta underredena saknar hjulaxlar. Vår expedition gick ut på att bärga några av de bästa tippvagnarna och renovera dem. Till vår hjälp hade vi ett antal arbetsvilliga kamrater och en minilunnare, "Järnhästen". Järnhästen visade sig vara oumbärlig genom sin lastförmåga och framkomlighet. Som synes på bilderna ömsom drog vi fram tippvagnar över isen eller lastade delar på järnhästen. Vi återvände hem med två vällastade släpvagnar efter en givande dag.

Magnus Lindelöf och jag vill framföra ett stort tack till våra medhjälpare Karin, Josef, Robert och Ola.

Bo Malmborg

Tippvagnsunderredena låg överallt. En del har kommit till användning vid korvgrillning !
Några var kompletta med axlar
Dessa två vagnar hittades på andra sidan sjön. Isen var tjock så det var ingen risk att beträda den.
Med järnhästen som dragare var det en enkel match att få vagnarna över sjön.
Vi valde ut några av de bästa trågen och körde ut dem ur snårskogen med hjälp av minilunnaren.
Då verksamheten på platsen upphörde runt 1968, lämnades mängder av vagnar spridda över en stor del av området.
Här pågår förberedelser för att lasta ytterligare ett tråg på släpvagnen bakom. Bilden är tagen på den cykelväg som tidigare var banvallen för 1067-banam mellan Halmstad och Karlshamn strax utanför Bolmen i Småland.
Nu återstår visst renoveringsarbete men vagnarna är i ganska gott skick trots att de legat på mossen sedan åtminstone 35 år.
En närmare inspektion avslöjade tre instansade bokstäver "SAK" på både ramverk och tråg. Vi uttyder detta som "Statens arbetslöshetskommision", dvs vi tror att tippvagnarna ägts av SAK och använts vid nödhjälpsarbete på 1920-talet.