Järnvägen - Senste nytt

Antal trafikdagar per år
Denna graf visa hur många dagar per år som tågen rullar på ÖkJ. Dom flesta tågen är arbetståg. Näst vanligast är persontågen och därefter kommer timmertåg och andra godståg.

ÖkJ på utflykt (2016-08-21)

Den 20-21/8 2016 bjöd Föreningen Ryttarens torvströfabrik in till en så kallad "Kipplorentreff". Lok från Tyskland samt olika småbanor i Sverige deltog.
ÖkJ deltog med lok 2 och 3 samt vagn 29.
På bilden ser vi Leo som lokförare på ÖkJ 2. Karin sitter på ÖkJ 29. Tätt därefter kommer ÖkJ 3 med Josef och Kajsa. I bakgrunden ser vi Ryttarens torvlada.

Vagn 37

Under våren 2016 tillverkades en ny timmervagn vid ÖkJ. Vagnen har boggier av en för ÖkJ ny typ.
Balken som hjullagren är fästa vid kan röra sig kring den markerade bulten. Detta medför att boggisidorna kan röra sig oberoende av varandra.
Resultatet bli mycket bra gångegenskaper på ojämnt spår.

Lok 2 får eldrift våren 2016.
Våren 2016 ersattes bensinmotorn med elmotorer efter de goda erfarenheterna från Åsnatorps Barnjärnväg.
Två motorer om vardera 190 watt matas från ett batteri på 24 V, 30 Ah. Detta ger en räckvidd på c:a 15 km vilket motsvarar 5 timmars körning.

Ny webbsida!
2011-06-28
Äntligen är den nya layouten klar.

Stormen Per drabbade ÖkJ
2007-02-09


Stormen Per, som slog till med full kraft söndagen den 14/1 , drabbade ÖkJ men inte lika illa som stormen Gudrun två år tidigare. Öppningen i skogen bakom 4:an var tät granskog innan Gudrun. I år föll ett 70-tal granar i kanten av hygget, ett tiotal välte över järnvägen. Inget verkar ha skadats men trafiken på hela banan kan inte återupptas förrän i april. Dock är spåret från Näsöns station till Örkaggsnäs och landsvägen körbart. Tmmertågstrafiken inleddes helgen 3-4 februari då sammanlagt 6 timmertåg avgick med last mot landsvägen.


En så kallad Järnhäst används för att släpa stockarna till närmaste plats utefter järnvägen. Denna helgen tog vi hand om granar som låg inom 100 meter från lämplig lastplats.


Stockarna lyfts direkt från Järnhästen till timmervagnen med hjälp av en vinsch upphängd i en av banans portabla bockkranar, Det är inte alltid det finns så många hjälpande händer som den här gången. Stockarna är mellan 3,7 och 5,7 meter långa. Vagnen är 6,0 meter.


Lastplatsen vid Näsöns station ligger ovanför ÖkJ:s längsta och brantaste utförslut och därför kan bara en timmervagn åt gången tas ner därifrån. Detta beroende på avsaknad av bromsar på vagnarna. Från lastplatsen till lossningsplatsen vid landsvägen är det c:a 1 km. Den här dagen var det 5 grader varmt och bara lite snö. På två ställen längs banan behövde lite is huggas bort för att tåget skulle komma fram


Lossningen gjordes på en plats där järnvägen går på en liten höjd ovanför landsvägen så stockarna kunde rullas av vagnen och ner mot diket. Timret är sålt ock hämtas av timmerbil inom några dagar.

Renoveringen av enskensloket
2006-03-05
Renoveringen går framåt även om det går långsamt. Löphjulsboggin har tagits isär till minsta beståndsdel och därefter rengjorts och målats. Alla rörliga delar har smörjts innan hopmonteringen.

Första provkörningen av enskensloket
2005-11-06
Idag har enskensloket provkörts för första gången. J.A.P motorn som satt på vid hämtningen har, åtminstone tillfälligt, ersatts av en Wisconsin-motor från en f.d SJ slipersborrmaskin. Som väntat är dragkraften från det enda drivhjulet inte myckat att yvas över. Kanske blir det bättre när mekanismerna gåtts igenom och smörjts ordentligt.
Klicka på bilderna för att se videoklipp från dagens provkörning.

Enskensbanans lok
2005-10-03
All materiel till enskensbanan har nu hämtats från Nykyrka och transporterats till ÖkJ. Tippvagnstråget har återmonterats på loket och nu återstår närmast att montera på en fungerande motor tills originalmotorn, efter renovering, eventuellt återmonteras.

Enskensbanan
2005-09-09
Det mesta av materielen från Nykyrka har nu körts till ÖkJ. Idag hämtade jag loket. För att underlätta rivningen av rälsen har en boggie konstruerats. Hur den används framgär av bilden.

Enskensbanan
2005-08-28
Örkaggens Järnväg kommer att överta den enskensbana som sedan åtskilliga år stått uppställd i en sommarstugeträdgård utanför Nykyrka i Motala kommun. Flyttningen till Örkaggens Järnväg kommer att påbörjas inom några dagar. Banan består av ett bensindrivet lok som är avsett att bära ett tippvagnstråg samt c:a 80 meter enskensräls. Loket är inte funktionsdugligt utan måste genomgå en omfattande renovering. Utrustningen är tillverkad av Road Machiines (Drayton) Ltd, England och användes senast vid en renovering av domkyrkan i Linköping.

Timmertåg på ÖkJ 2005
2005-04-25
Uppröjningsarbetet på ÖkJ pågår för fullt. Massor av timmer sågas upp till brädor och block på en Solosåg från Logosol. Det lilla sågverket har placerats bredvid spåret och med hjälp av en bockkran som spänner över två står + sågen kan stockarna lätt lossas från timmervagnarna och placeras på sågverket. De sågade trävarorna placeras på en annan vagn och transporteras sedan till uppläggningen där de får ligga och torka. Bakarna, eller sidorna, läggs på en tredje vagn. Dessa sågas upp till ved och kommer till nytta kommande vinter. Sågspånet, som det finns mycket av, transporteras bort i tippvagnar.


Två par timmertruckar och en flakvagn är kopplade till Simplex-loket (ÖkJ 4).


Två timmervagnar växlas in under bockkranen. Solosågen syns till höger om flakvagnen med sågat virke. En tippvagn för sågspånstransport längst bak i bild.


En vy från andra hållet.Till vänster ser man Solosågen.

Januaristormen 2005
2005-01-16
Natten mellan den 8:e och 9;e januari 2005 drabbades Sveirge av den värsta stormen på mins 35 år. Massor av träd fälldes av den starka vinden. Även Örkaggens Järnväg drabbades. Inga byggnader eller rullande material drabbades men spåret blockerades på många ställen. På en sträcka av c:a 100 meter ligger förnärvarande minst 50 stora granar tvärs över spåret. Röjningen beräknas ta flera månader i anspråk. Här visas några bilder som visar förödelsen och uppröjningsarbetet.


På några ställen är banan blockerad av enstaka träd. Detta trädet är redan röjt.


Här ser man inget av järnvägen !
Minst 50 stora granar ligger över spåret. Här kommer en skogsmaskin att anlitas. Manuell röjning är för farligt.


Röjning pågår.


Lastningen görs med enkla hjälpmedel.


ÖkJ har ett eget sågverk, en Solosåg från Logosol. Här pågår lossning, sågningen kommer att inledas i vår.

Nya spår vid sågverket
2004-04-12
Två nya växlar har lagts in vid sågverket på ÖkJ. En ligger i huvudspår och den andra skall dels ge ett stickspår som skall användas till lossning av stockar och lastning av bräder och dels bli början på ett nytt spår som på sikt kan bli ett par hundra meter långt. Båda växlarna kommer från Sandhagsmossen och är tungväxlar byggda av 7-kilos räls.

Motorn from ÖkJ 1 till DUJ
2004-02-28
ÖkJ 1:s tidigare motor, en Opel Kadett från 60-talet har skänkts till Oscar Nygren och hans Djurmo-Utby järnväg i Dalarna. Oscar går fordonsmekanisk linje på gymnasiet och tänker ta med motorn till skolan där han kommer att få hjälp att göra i ordning den. På bilden syns Oscar tillsammans med pappa Bengt.

ÖkJ bygger om växel åt Ryttaren
November 2003
Föreningen Ryttarens torvströfabrik använder släpväxlar på sin bana utanför Falköping. I höstas blev jag tillfrågad av en företrädare för Ryttaren om jag ville hjälpa dom att bygga om en tungväxel till släpväxel. Naturligtvis svarade jag ja, inte minst därför att Ryttaren i somras erbjöd mej att bryta upp räls på Sandhagsmossen ( se artikel här nedan). I början av december hämtades växeln och den är nu ilagt i huvudspåret vid Ryttarens bana.

Lok 5 med persontåg

Lok 5 med prsonvagnarna 12 och 13 framför Örkaggsnäs i Tiveden (juni 2003)

Rälsupptagning på Sandhagsmossen
Juli - augusti 2003
Hasselfors Garden som äger Sandhagsmossen strax utanför Hasselfors i Närke har beslutat att börja bryta frästorv på mossen. Tidigare bröts stycktorv och denna kördes ut från mossen på järnväg. Ingen järnvägsdrift har förekommit sedan 1996. När nu beslutet togs att rälsen skulle rivas upp anmälde flera intressenter sitt intresse att utföra arbetet mot att få behålla rälsen. Två torvmossar med järnvägsdrift, Föreningen Ryttarens torvströfabrik och tre hobbyjärnvägare har under sommaren brutit upp åtskilliga kilometer räls. Allt lades upp i prydliga högar på planen vid torvladan. Här nedan följer några bilder som visar hur det gick till när Örkaggens Järnväg bröt upp och forslade hem 500 m räls.


Trots att det fanns både lok och vagnar på mossen beslöt jag ta med ÖkJ 1, två par timmertruckar och en flakvagn och köra fram rälsen 'på egna hjul'.

Det har inte rullat många tåg på Sandhagsmossen på senare år. Första sträckan upp från torvladan var växtligheten tät.

Det stickspår ÖkJ tilldelades lades ut i mitten av 1990-talet men användes aldrig för kommersiell drift. Sedan dess har rälsen sjunkit ner i mossen och kranen på bilden kom väl till pass för att lyfta upp den igen.

När rälsen lyfts upp togs skarvjärnen bort. Skarvjärnen var hopskruvade med rostfri skruv och mutter. 4 - 6 längder lossades åt gången och lastades sedan på en vagn, varefter tåget kördes fram en bit.


Vi lastade 10 längder, dvs 50 meter räls per vagn. Rälsen var svetsad i 5 meter långa ramar. Rälsvikten var 7 resp 8 kg/m dvs varje ram vägde c:a 100 kg. Stickspåret vi bröt upp låg längst ut på mossen. Det var 2,5 km dit och denna sträcka tog ungefär 45 minuter att köra.

Detta tåg som just passerat 'skithuskurvan' är lastat med 200 meter räls motsvarande fyra ton. På fyra långa dagar bröt vi upp och körde fram 500 meter räls. Idag är det mesta av huvudspåret borta kvar finns ett par övervuxna stickspår.


Några veckor senare var det så dags att transportera rälsen till Örkaggens Järnväg. Bröderna Björk anlitades i vanlig ordning, dom börjar bli vana att köra räls åt ÖkJ vid det här laget. 10 ton och maxhöjd på lasset !

Här saktar timmerbilen in vid Örkaggsnäs. En halvtimma senare var rälsen upplagd i prydliga högar i vägkanten. Nu återstår 'bara' att bygga 500 meter ny järnväg. Det kommer att ta ett tag !

Torvkörning på Sandhagsmossen
2003-06-29

Sista söndagen i juni var 'Föreningen Ryttarens Torvströfabrik' på Sandhagsmossen i Närke för att bärga torv inför en förestående rivning av spårsystemet på mossen. ÖkJ inbjöds att medverka varför jag tog 5:an på släpkärran och åkte dit. Sandhagsmossens AGEVE-lok och ÖkJ lok 5 drog torvvagnar och en personalvagn på den 2 km långa sträckan från torvladorna på mossen till torvfabriken. Totalt körde 5:an c:a 15 km denna dag !


5:an med två lastade vagnar

Klicka här för att se när torvvagnarna lastas


Utsikt mot loket. Magnus från AskaVedbana kör.
Klicka här för att se ÖkJ 5 med lastade vagnar

Lok 5 har fått ny överbyggnad
2003-06-01
ÖkJ lok 5 är nu tillbaka på ÖkJ igen efter att ha varit i Motala en tid för att förses med hytt.

ÖkJ lok 6 till Aska vedbana
2003-05-02
Lok 6, som ÖkJ haft på lån från Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum, har nu istället lånats av Aska Vedbana. Magnus med medhjälpare Robert hämtade loket idag. En del arbete med motorn (Bergbolagen) krävs innan det blir funktionsdugligt.

Fler tippvagnar till ÖkJ
2003-04-06


Vid ett andra besök i Bolmen hämtades ytterligare några tippvagnar, närmare bestämt 4 underreden och tre tråg. Vagnarna behöver gås igenom och kompletteras innan de kan tas i trafik på ÖkJ.


Precis som vid förra hämtningen, fann vi att de flesta vagnarna hade "SAK" inristat. Se nedan för förklaring.


Så här såg ett av rullagren ut. Bortom all räddning !

ÖkJ skänker torvvagn till Aska Vedbana
2003-03-31

Vagn 41, en torvvagn som kom till ÖkJ från Tranberga mosse utanför Motala 1998, har skänkts till Aska Vedbana utanför Vadstena. Vagnen var för bred för ÖkJ och har aldrig kunnat användas där. Vid AVB skall den användas för transport av ved.

Tippvagnar till ÖkJ
Nya tippvagnar till Örkaggens Järnväg och Aska Vedbana


Klicka på bilden för att se fler bilder från hämtningen

Nyårståget 2001

I år, liksom varje år, av går ett tåg från Örkaggsnäs station kl 23:40 på Nyårsafton. Resan går till Udden som ligger på en udde (!) i sjön Örkaggen. Ibland måste vi skotta fram 500 meter järnväg för att kunna genomföra resan. Det behövdes inte i år. Det speciella i år var temperaturen, -22 grader. Både lokförare och passagerare blev rejält nedkylda. Väl framme kunde vi värma oss vid en öppen eld därdet nya året firades med ett glas champagne.

Lystringssignal

Lystringssignalen var placerad vid en vägövergång nära Sandlyckan på den sedan länge nedlagda järnvägen mellan Göteborg och Särö. Nu återfinns den på Örkaggens Järnväg och bevakar en stig som korsar banan vid Örkaggsnäs station.

Skivsignal från Bangladesh
Denna skivsignal är tillverkad av "Nederlandse Maschienenfabriek" i Alkmaar, Nederländerna. Jag erhöll den i gåva från företaget c:a 1990. Den levererades ursprungligen till Bangladesh men kom av okänd anledning tillbaka till Alkmaar där den renoverades innan jag fick den. Den används inte vid Örkaggens Järnväg, men kopior jag gjort används.

Vagnvågen
Vagnvågen är byggd av "Waagen & Maschienen Fabriek Albert Aeffecke" i Stettin 1910. Jag hittade den undanställd i ett skjul vid den nedlagda torvströfabriken i Tranberga utanför Motala. Vågen är försedd med räls och monteras lämpligen i anslutning till ett stickspår dit vagnen som skall vägas rangeras. Den fungerar som en äldre badrumsvåg med en stor motvikt med vilken man balanserar vågen i 50 kg steg. Med en mindre vikt finjusterar man tills man uppnår balans. Vågen är graderad från 0 kg till 1250 kg. För att beräkna lastens vikt måste man naturligtvis väga vagnen både lastad och tom. Skillnaden är då lastens vikt.

Hjul och lagerboxar

Denna lagerbox innehåller ett rullager och är tillverkad av den stora järnvägsmaterieltillverkaren Orenstein & Koppel i Berlin.


Ytterligare ett rullager från samma tillverkare


Dubbelflänsade hjul har aldrig varit vanliga men har använts på en del håll. De har fördelen att de inte spårar ur även om spåret är av dålig kvalitet.