Järnvägen - Stationer

Örkaggens station
Örkaggens station är järnvägens bas. Här förvaras loken och vissa vagnar. Här svetsas rälssektioner innan transport till byggplatsen. Vagnvågen kommer från Traneberga mosse utanför Motala och är tillverkad 1910 i Stettin i dåvarande Tyskland och har en kapacitet av max 1250 kg. Vändskivorna är tillverkade i Norbergs respektive Kärrgrufvan.

 1. Stationshus
 2. Huvudspår öst
 3. Vagnvåg
 4. Lok o vagnstall
 5. Vändskiva
 6. Vändskiva
 7. Lok o vagnstalll
 8. Huvudspår väst

 

Elin
Elin användes tidigare som timmerupplag. Namnet fick stationen av det ångbåtsskrov som lagts upp i närheten.

 1. Huvudspår väst
 2. Huvudspår öst

 

Udden
Uddens station är belägen vid (1) och kan nås från båda huvudspåren. Triangeln vid (4) kan användas för att vända hela tåget.

 1. Stickspår
 2. Huvudspår väst
 3. Huvudspår norr
 4. Triangelspår

 

Timmeravlägget
Vid timmeravlägget lastas timmer av från tåget för att senare transporteras vidare på lastbil. Stickspåret (4) är precis så långt att ett lok får plats. Det kan sedan göra rundgång runt vagnarna.

 1. Huvudspår norr
 2. Huvudspår syd
 3. Timmeravlägg
 4. Stickspår

 

Lyckan

 1. Huvudspår syd
 2. Huvudspår norr
 3. Lastningsspår
 4. Bockkran

 

Vagnhallen

 1. Huvudspår syd
 2. Huvudspår norr
 3. Stickspår
 4. Vagnhall
 5. Vagnhall