Järnvägen - Enskensbanan

Örkaggens Järnvägs enskensbana består av räls och ett lok av typen "Monorail Transporter" tillverkade av Road Machines (Drayton) Ltd, England.

Banan användes senast vid renoveringen av Linköpings domkyrka i början av 1960-talet. Efter att ha stått oanvänd på en byggfirma i Linköping köptes banan av en privatperson i mitten av 1960-talet. Banan monterades upp som en rundbana vid en sommarstuga utanför Motala. Där användes den sporadiskt men den hade vid mitt övertagande 2005 inte använts på minst 10 år.

Järnvägen flyttades till ÖkJ i september 2005.

Road Machines
Road Machines (Drayton) Ltd bildades 1946 i staden Drayton i Middlesex, England. Företaget tillverkade utrustning för byggindustrin och hade som mest (1958) 180 anställda.
Företagets första "Mono-Rail Transporter" säldes 1949. Försäljningen gick uppenbarligen bra för snart fanns banor på flera kontinenter och skyddades av patent i 48 länder.


Detta ångtåg, som rullar på Road Machines enskensräls, finns i Blaenau Ffestiniog, Wales.


Från en Road Machines-annons

Rälsen
Rälsen är 9" (229 mm) hög, och består överst av en solid rundstång med 1 1/4" (32 mm) diameter. Nederst finns en 3" (76 mm) bred U-balk. Ett dubbelflänsat hjul rullar på rundstången och två "stödhjul" löper mot U-balkens sidor. Dessutom finns två små hjul som löper längs rundstångens sidor och vars funktion är att styra det dubbelflänsade hjulet.
En rak rälssektion är 11' 8" (356 cm) lång och väger 76 kg. En 30-graders kurvsektion är 5' 8"" (173 mm) lång. Rälssektioner hängs upp på en "skarvbock" med justerbara fötter. Skarvbocken innehåller en 4" (10 cm) lång rälsbit.

En detaljerad teknisk beskrivning av systemet finns här.


Två rälssektioner och en skarvbock

En kurvsektion
 

Loket vid ÖkJ
Road Machines tillverkade båda lok och vagnar. Båda var av samma konstruktion, skillnaden var att loket hade motor och vagnen inte. Lokets längd är 8' 3"" (245 cm) och det har en 7 1/2 hästkrafters, luftkyld, 4-cylindrig bensinmotor som driver det enda drivhjulet via en växellåda med fram/back reglage. Senare konstruktioner än den som kom till Sverige hade hydraulisk drift på två drivhjulen. Hastigheten anges till c:a 5,5 km/t.
På loket finns ett tipptråg monterat. Detta rymmer drygt 1/3 kubikmeter.

Loket vid Örkaggens Järnväg tillverkades som "Machine No 3878" och var ett av 56 (!) som levererades till Sverige. No 3878 levererades till importören AB ALDO den 26 oktober 1954.


Loket har använts med ett bussäte (ej på bilden)i stället för tipptråget som ursprungligen var monterat.

"Job No 3626", "Machine No 3878"
Tillverkarskylt på loket.

Klicka här för att se ett videoklipp från provkörningen i november 2005

Teknik
Här nedan visar jag några bilder som förklarar tekniken som använda för enskensbanan.
Detta är löphjulsboggin. Den är förbunden med motorboggin via ett ramverk som inte syns på denna bild.

Dubbelflänsat löphjul

Hjulupphägningen kan vridas i ramen med hjälp av små rullar.

Koppelanordning
 

Dubbelflänsat löphjul

Styrhjul. Dessa styr hjulet längs rälsen.

Balanshjul. Dessa förhindrar att enskensloket kan välta. De löper längs U-balken nederst på rälsen.