Blandat - Reserapporter

Darjeeling Himalayan Railway
I november 2000 besökte jag den lilla järnvägen i Himalaya. Den klättrar uppför Himalayas utlöpare från en start 300 meter över havet till slutstationen Darjeeling på över 2000 meters höjd. På vägen dit genomlöps tre loopar och sex reverseringar.


Läs hela reserapporten

Listowel & Ballybunion Railway
Jag letade efter resterna av denna unika järnväg på västra Irland hösten 1997. I Liselton träffade jag sonen till en samlare som hade vad som troligen är dom enda existerande resterna av banan.


Läs hela reserapporten

Qoornoq X-press, narrow gauge railway on Greenland
I Qoornoq i Godthåbsfjordens inre del anlade den Kongelige Grønlandske Handel 1955 en station för torkning av fisk. En 600 mm-bana användes för transporterna mellan torkställningarna och kajen. Stationen lades ned 1971 och befolkningen flyttade till Godthåb.
Bilderna är från en resa i juli 2003.


Läs hela reserapporten