Järnvägen - Räls

Spårvidden, dvs avståndet mellan rälernas insidor, är 600 mm på Örkaggens järnväg. Rälsvikten, dvs rälens vikt per meter, är 4,5-8 kg/m.

Rälsen är tillverkad av olika stålverk, en del räler är märkta och kan därför spåras till tillverkaren.

Rälsen vid Ökj kommer från följande tillverkare:
* BURBACH - ett stålverk i Tyskland
* DÜDELINGEN (Dudelange) - ett stålverk i Luxemburg
* DECAUVILLE - den välkända franska tillverkaren av 600 mm materiel
* TRINEC - ligger i Tjeckien, tillverkar fortfarande räls
* ST. I. B - än så länge okänt stålverk i Tyskland
* RHYMNEY - stålverk i Wales


Rundgångsspåret vid timmeravlägget

Örkaggensstation

Spår i motljus

Vagnhallen