Lok och vagnar - Godsvagnar


20 Flakvagn byggd 1974 vid ÖkJ och därefter ombyggd 2001 vi verkstaden i Motala. Axlar från Takmossen i Västergötland.

21 Vagn med höga sidor byggd 1989 vid ÖkJ. Kallas i dagligt tal för "grisvagnen". Utrustad med hävstångsbroms.

22 Timmertruckar med last. Ombyggda 2002.

23 Timmertruckar med last. Byggda 2002 vid ÖkJ.

24 Flakvagn med skruvbroms. Byggd 1990 vid ÖkJ.

25 Boggie-flakvagn med last. Byggd 1994 vid ÖkJ

26 Boggivagn som används för förvaring av redskap. Plats för två passagerare i personalutrymmet. Byggd 2001.

28 Täckt godsvagn med plats för tre passagerare. Byggd 1996 vid ÖkJ. Från den upphöjda sittplatsen har man en bra uppsikt över tåget .....

29 Liten tralla specialbyggd att dras av lok 2. Byggd 1997.

30-31 Tippvagnar av Orenstein & Koppel:s standardmodell. Rymmer 3/4 kubikmeter. Vagnarna kom till ÖkJ 1996 från Steninge tegelbruk i Märsta.

32-35 Tippvagnar från "Bolmens Maskinpressade Bränntorv" utanför Ljungby. Kom till ÖkJ i februari och april 2003. Vagnarna är märkta "SAK" (Statens ArbetslöshetsKommision) på ramverk och tråg. De har troligen använts vid nödhjälpsarbete på 1920-talet.

36 Tippvagnsunderrede från "Bolmens Maskinpressade Bränntorv" utanför Ljungby. Byglarna till originaltråget har tagits bort och i stället har ett längs-tippande tråg monteras. Kom till ÖkJ i februari 2003.

37 Timmervagn byggd våren 2016 vid ÖkJ.

40 Torvvagn från Haghult, Landeryd. Kom till Ökj 1998. Torvtråget saknas.